Hitz elkartuen banaketa

Euskaltzaindiaren 13. arauak (1994ko azaroaren 25) lerro aldaketa arautzen du:

Euskaltzaindiak hitzak silabaka zatitzea gomendatzen du.

Gomendio honek ez du arautzen hitz elkartuak marratxoan zatitzean hartu beharreko erabakia: hurrengo lerroan marratxoa «bikoiztu», bai ala ez?

Hitz elkartuen osakera eta idazkerari buruzko 25. arauak ez du ezta honelako kasuetarako araurik edo gomendiori. Baina arauen bertan marratxoa bikoiztu egiten da! Erabilera honen aldeko eta kontrako argudioak daude. Alde; irakurlearen ulermenari laguntzen dio eta kontra; behar ez diren zeinuak testuan ez jartzearen printzipioa.

Zenbat aldiz mozten da hitz elkartu bat?

Ikusi dezagun eleberri batean zenbat alditan mozten den hitz elkartu bat marratxoaren tokian. Argi dago mozketa faktore askoren menpe dagoela, eta beraz, azterketa estatistiko bat beharrezkoa dela. Kasu honetan Susa argitaletxeko 14 ebook erabili dira. Hurrengo taulan liburu bakoitzaren karaktere eta hitz kopurua agertzen dira. Baita ere, zenbat marratxodun hitz elkartu dauden eta guzti hauen karaktere kopurua. [1]

Liburua Hitzak Karaktereak Hitz konposatuak Hitz konposatuen karaktereak Hitz konposatuak (%)
Alkasoroko Benta - Mikel Taberna 30727 224896 258 3077 0.8
Alter ero - Bertol Arrieta 26334 194096 358 4541 1.4
Andaluziari ene bilduma - Jon Inaki Lasa 2455 19150 4 53 0.2
Atzerri - Mikel Antza 59226 445225 857 10998 1.4
Azken afaria - Xabier Montoia 44575 322458 194 2259 0.4
Basilika - Itxaro Borda 14708 111211 50 594 0.3
Boga boga - Itxaro Borda 39645 309884 276 3313 0.7
Euli-giro - Uxue Alberdi 21884 160331 271 3550 1.2
Hotel Majikoa - Pablo Sastre 32474 231224 253 2968 0.8
Lehen bilduma 82-84 - Mikel Antza 16032 120446 103 1156 0.6
Mussche - Kirmen Uribe 30326 222273 189 2276 0.6
Parisen bizi naiz - Koldo Izagirre 14929 112273 37 470 0.2
Pendrive - Arrate Mardaras 18201 131235 119 1418 0.7
Guztira 351516 2604702 2969 36673 1.0

Taulan ikusi daitekeenez, hitz konposatuak testuaren %1 osatzen dute. Liburu hauen PDF formatuaren maketazioa aztertzerakoan hurrengo taulan agertzen diren lerro banaketa kopurua aurkitzen dira. Esan beharra dago, badirudiela maketazio hau automatikoki egin dela kontuan izan gabe lerro mozketak gutxitzea. Orrialde askotan jarraian agertzen dira lerro mozketa asko; kasu batzutan 6 lerro mozketa jarraitu badira!

Liburua Hitz zatiketa Lerroak Zatiketak lerroko Zatiketak karakterekiko Zatiketak hitz konposatuetan
Alkasoroko Benta - Mikel Taberna 1519 4489 33.8 0.00675423306773 21.0
Alter ero - Bertol Arrieta 1222 4213 29.0 0.00629585359822 29.0
Andaluziari ene bilduma - Jon Inaki Lasa 36 718 5.0 0.00187989556136 0.0
Atzerri - Mikel Antza 3086 9653 32.0 0.00693132685721 76.0
Azken afaria - Xabier Montoia 2012 7033 28.6 0.00623957228538 14.0
Basilika - Itxaro Borda 780 2524 30.9 0.00701369468848 4.0
Boga boga - Itxaro Borda 2284 6686 34.2 0.00737049992901 24.0
Euli-giro - Uxue Alberdi 954 3613 26.4 0.00595019054331 21.0
Hotel Majikoa - Pablo Sastre 1395 5703 24.5 0.00603311074975 18.0
Lehen bilduma 82-84 - Mikel Antza 872 2890 30.2 0.0072397588961 8.0
Mussche - Kirmen Uribe 1697 4702 36.1 0.00763475545838 17.0
Parisen bizi naiz - Koldo Izagirre 216 3353 6.4 0.00192388196628 1.0
Pendrive - Arrate Mardaras 850 2775 30.6 0.00647693069684 9.0
Guztira 16923 58352 29.0 0.00649709640489 238.0

Hitz konposatuei dagokien zatiketak honela kalkulatu dira: 2. taulako «zatiketa karaktereekiko» 1. taulako «Hitz konposatuen karaktereak» zenbakiarekin biderkatu da; honek gutxi gorabeherako kopuru bat ematen digu. Guztira 13 liburu daudenez; bataz bestez hitz konposatuei dagokien «marratxo bikoizketa» 238/13 = 18 dira.

Ondorioa

Beraz, eleberri batean asko jota 18 aldiz «bikoiztu» beharko da marratxoa. Benetan, kopuru hori txikiagoa izango da, 3 edo 4 aldiz txikiagoa, izan ere, datuak jasotzeko PDF formatuko liburuen maketazioak ez du kontuan izan hitz zatiketen kopurua txikitzea [2].

[1]Kalkulu guzti hauek programen bidez egin dira (grep bereziki) eta baliteke guztiz zehatzak ez izate.
[2]Kalkulu zehatza egiteko paperean saltzen diren liburuen PDF fitxategiak beharko genituzke.

Comments !

estekak

soziala